Hvor: 
I glassgaten på Rikshospitalet (se kart nedenfor)

Når:
Onsdag kl 17.00-17.45.

Hva:

Taiji står for yin og yang, Taijiquan er kampkunst. Treningen består av sakte sakte bevegelser, satt i system. Det er øvelser som trener kropp og sinn. Igjennom treningen øver du på riktig fokus, du øker din energi og treningen hjelper deg å finne ro. 
Det undervises i systemet `Yang family short form`, fra Cheng Man Ching.

Taiji er øvelser som kan utføres av alle ansatte, uansett alder, kjønn, kondisjon, styrke eller forkunnskaper. I Taiji førsøker vi å finne tilbake til den mykheten og smidigheten vi hadde som barn. Du vil lære deg et system av øvelser.

Fra kampsport til folketrim

Taiji er opprinnelig en gammel kinesisk kampsport, men i dag trener man hovedsakelig taiji for helsens skyld. I Kina er dette folketrim og praktiseres ofte ute i parker og åpent landskap.

Investering i livskvalitet

I løpet av kurset vil deltakerne lære å bevege kroppen som en enhet. Det legges stor vekt på korrekt kroppsholdning og ulike bevegelsesmønstre. Taiji styrker både muskulatur, ledd og smidighet, og det fører også til bedre fordøyelse, balanse og konsentrasjon. Det er en god øvelse for å øke livskvalitet og energi.

Sitat fra to av deltakerne på OUS BIL:

«Langsomme og myke bevegelser i stillhet – alene eller i felleskap.  Taiji gir meg mulighet til å puste dypt, finne glede og inspirasjon.»
Karen Serina Vibran Sekretær, Nyfødtintensiv.

"Jeg har holdt på med Taiji i nesten 30 år fordi det styrker min balanse - både fysisk og mentalt."
Heini Ringel, avdelingsleder, Barne og ungd.psyk.avd.

 

Om instruktøren:
Mikkelai Unger Downing

Dette er hva han forteller om sin befatning med Taijiquan:

"Jeg har trent kampsport siden barneskolen, først judo i fem år, og deretter taekwondo i seks. Startet med taiji på Norsk Taijisenter hos Pamela Hiley i 1993 da jeg var 19. Startet med undervisning i 94/95 på en rekke forskjellige steder som ønsket instruksjon, deriblant Friundervisningen i Oslo og Bærum og Studentsamskipnaden i Oslo. Har undervist i over 20 år på Sangrok instituttet, ledet av Henrik Hunstad, og har jobbet som Wushu (kungfu/Taiji) ansvarlig for Norges Kampsportforbund. Har konkurrert i Europa ved diverse EM og nasjonale «opens» siden 1994, med mange medaljer som resultat. Konkurrerer fortsatt, og dømmer idag ved nasjonale og internasjonale mesterskap. Har gjennom Norsk Taijisenter møtt mange mestere fra Kina. Søker fortsatt instruksjon jevnlig i utlandet, bl.a hos Grandmaster William Chen i New York, og ved ITKA Chen Stil skole på Sicilia, Italia. Trener en rekke forskjellige tradisjonelle våpengrener fra Kina, som sverd, sabel og vifte. Praktiserer selvforsvars/kamp-delen av treningen, samt forskjellige qigong-teknikker for kropp og sinn."

 

Her finner du Taiji:

Where: 
In glassgaten at Rikshospitalet (see map above)

When:
Wednesdays 17.00-17.45

What:

Taiji stands for yin and yang. Taijiquan is a martial art. The training consists of slow movements that are systematically organised. There are exercises for both body and mind. This form of training allows you to practice your ability to focus, increase your energy, and calm down.

The classes are based on the ‘Yang family short form’ system from Cheng Man Ching.

Taiji consists of exercises that are suitable for all employees, regardless of age, gender, stamina, strength, and previous experience. In Taiji we aim to return to the suppleness and flexibility we possessed as children. You will learn a new system of exercises.

From martial arts to accessible training for everyone

Taiji was originally an old Chinese form of martial arts. Today, however, Taiji is primarily practiced for health reasons. In China, the activity is used as exercise for all kinds of people, and it is often practiced outside in parks and open landscapes.

Investing in quality of life

Participants will learn to move their bodies as a unified whole. The course emphasises correct posture and different patterns of movement. Taiji strengthens both muscles and joints, and it also promotes flexibility, digestion, balance, and concentration. It is a good training form for increasing quality of life and energy.

Testimonials from OUS BIL participants:

‘Slow and gentle movements in peace and quiet – whether alone or in a group. Taiji gives me the opportunity to breathe deeply and find joy and inspiration.’
Karen Serina Vibran Secretary, NICU

‘I have practiced Taiji for almost 30 years because it reinforces my balance – both physically and mentally.’
Heini Ringel, Department Manager, Children and Young People’s Mental Health Services

 

About the instructor:
Mikkelai Unger Downing

This is what he has to say about his relationship with Taijiquan:

‘I have practiced martial arts since I was in primary school; first judo for five years and then taekwondo for another six years. I started learning Taiji under Pamela Hiley at the Norwegian Taiji Centre in 1993, when I was 19 years old. My first experience teaching Taiji was in 94/95, hosting classes for organisations such as Friundervisningen in Oslo and Bærum and Oslo Students Union. At this point, I have taught at the Sangrok Institute, led by Henrik Hunstad, for more than 20 years, and I have worked as Wushu (Kungfu/Taiji) responsible for The Norwegian Martial Arts Federation. Additionally, I have competed in European and national opens since 1994, with several medals to show for it. I still compete and judge in national and international championships. Through the Norwegian Taiji Centre I have met many Taiji masters from China. I still seek out further education abroad on a regular basis, with individuals such as grandmaster William Chen in New York and at ITKA Chen Stil school in Sicily, Italy. My own training includes a range of different traditional Chinese weapons. I practice both defence and combat elements as well as various qigong techniques for body and mind.

 

Når Navn
22 mai
Taiji - Onsdag
Taiji
  Les mer  
29 mai
Taiji - Onsdag
Taiji
  Les mer  
05 jun.
Taiji - Onsdag
Taiji
  Les mer  
12 jun.
Taiji - Onsdag
Taiji
  Les mer  
19 jun.
Taiji - Onsdag
Taiji
  Les mer  
26 jun.
Taiji - Onsdag
Taiji
  Les mer