Hvor:
Plasthallen, Ullevål sykehus

Når:

Mandag kl 16.00-17.00

OG 

Onsdager kl 16.00-17.00 Utendørs 

Hva:
Timene tar sikte på å kombinere styrke- og bevegelighetstrening for å utvikle et mer allsidig treningsgrunnlag, og dermed forebygge skader. Opplegg og øvelsesutvalg vil variere.

Eksempler på innhold i timene kan være styrkeøvelser som stiller større krav til ROM (range of motion), veksling mellom lett-moderat styrke og stretch eller dynamiske serier med utfordringer for både muskelstyrke og leddutslag.

Alt av feedback, ønsker og forslag til innhold er velkommen. Timene er med andre ord åpne for å formes etter deltakeres preferanser.

 

Om instruktøren:
Pia Ruud Widing

Where:
Plasthallen, Ullevål Hospital

When:
Mondays 16.00-17.00

AND 

Wednesdays 16.00-17.00 outdoor 

What:
These classes aim to combine strength and mobility training in order to develop a more complete and robust training background, and thereby prevent injuries. The structure and exercises used in the sessions will vary.

The classes may, for example, contain strength training exercises that encourages a greater ROM (range of motion), easy to moderate resistance training and stretching, or dynamic sequences with various challenges for both muscle strength and joint mobility.

All feedback, requests, and suggestions related to the contents of the session are welcome. In other words, the classes may be shaped according to the preferences of participants.

Når Navn
22 mai
Utendørs Skadeforebyggende basistrening
Skadeforebyggende basistrening
  Les mer  
27 mai
Skadeforebyggende basistrening - Mandag
Skadeforebyggende basistrening
  Les mer  
29 mai
Utendørs Skadeforebyggende basistrening
Skadeforebyggende basistrening
  Les mer  
03 jun.
Skadeforebyggende basistrening - Mandag
Skadeforebyggende basistrening
  Les mer  
05 jun.
Utendørs Skadeforebyggende basistrening
Skadeforebyggende basistrening
  Les mer  
10 jun.
Skadeforebyggende basistrening - Mandag
Skadeforebyggende basistrening
  Les mer