Hvor:

Ullern videregående skole, idrettshall

Når:

Onsdager 16:00-17:00
Påmelding til Monica, tlf 95 06 94 02

Hva:

Yoga

Klassisk Hatha og Yin yoga, tilpasset alle nivåer. Alle timene vil holde samme struktur, med myk start og avslutning, og en del i midten som varierer ut fra form, interesse og forespørsel. Timen holder et rolig tempo, med mulighet for å modifisere dersom man har en del yogaerfaring fra før.

Om instruktøren:

Monica ble sertifisert instruktør i Hatha og Yin yoga i 2021, og begynte å praktisere som instruktør i 2022.

«Jeg har praktisert yoga på egenhånd i over ti år, og det var pandemien som endelig dyttet meg i retning av å ta et online-basert instruktørkurs i regi av The Shala her i Oslo.

Jeg synes det er viktig å poengtere at yoga er for absolutt alle, og at man slett ikke trenger å være hverken myk eller alternativ for å ha nytte og glede av yoga. Målet er å finne en god balanse mellom pust, styrke og fleksibilitet.»

Where:

Ullern videregående skole (Ullern Upper Secondary School), Sports Hall

When:

Wednesdays 16:00-17:00
Sign up by contacting Monica. Phone number 95 06 94 02

What:

Yoga

Classic Hatha and Yin yoga, suitable for all levels. All classes are based around the same structure, with a gentle warmup and cooldown, and a main section that may vary depending on fitness levels, interests, and any requests from participants. The classes keep a relaxed and leisurely pace, with optional modifications available for those with previous yoga experience.

About the instructor:

Monica became a certified instructor of Hatha and Yin yoga in 2021 and began teaching classes in 2022.

‘I have practiced yoga on my own for more than ten years, and it was the pandemic that finally made me do an online instructor course with The Shala in Oslo.

I think it is important to stress that yoga is for absolutely everyone; there is no need to be particularly flexible or eccentric to enjoy the benefits of yoga. The goal is to find a good balance between breathwork, strength, and flexibility.’

 

Når Navn
22 mai
Yoga Radiumhospitalet - Onsdag
Yoga Radiumhospitalet
  Les mer  
29 mai
Yoga Radiumhospitalet - Onsdag
Yoga Radiumhospitalet
  Les mer  
05 jun.
Yoga Radiumhospitalet - Onsdag
Yoga Radiumhospitalet
  Les mer  
12 jun.
Yoga Radiumhospitalet - Onsdag
Yoga Radiumhospitalet
  Les mer  
19 jun.
Yoga Radiumhospitalet - Onsdag
Yoga Radiumhospitalet
  Les mer  
26 jun.
Yoga Radiumhospitalet - Onsdag
Yoga Radiumhospitalet
  Les mer